Lundakörens första träff: måndagen den 18 september kl 18.30 på Petersgården.
/Ingrid