Vi träffas på Göingehuset kl18.00, framträder 19.00

Vi tar med oss samma visor som på Cafe Verum sedan väljer Bo Anders ut lämpligt antal av dem att sjunga.