Vi samlas kl. 14:00 på Björkhaga

Vislista

 1. Hej snurrom
 2. Kära min mor
 3. Karna
 4. Allsång: Ja har bott vid en lansväg
 5. Allsång: Vid vakten
 6. Kaffevisa (Av allt det goda ….. vers 1,2,5,6
  Kaffepaus
 7. I en äng
 8. Flickan gick på ängen
 9. Olyckelig kärlek
 10. Allsång: Drömmen om Elin
 11. Allsång: Lite grann från ovan
 12. Räled vär
 13. Lördeskväll