VISFÖRSLAG FÖR Hovdala

Söndagen den 22 september.
Skördefest på Hovdala.
Vi sjunger från c:a klockan 14:30-alt.1500 – samling vid logen 14:00 !!!
_____________________________________________
Lista på visor att sjunga.
OBS att några visor står inom parantes – vi hinner kanske inte sjunga
alla – men vi får vara beredda att även sjunga någon ”parantes-visa”
Kära min mor
Månda, tisda
Månvalsen
Karna
(Dansa vill Du…)
Det brinner en eld
(Blaubuga Bengta)
(Gunhilda)
Ja, i Ignaberga vill jag vara
I en äng stod en gammal lada
Flickan gick på ängen
(Kärlek o panntofflagröd)
Olyckeli karleg
Lördeskväll
Räled vär
Extra (é Du den lille pågen……..é Du den lilla tösen……