13/4 smiley obs!
Det
finns fortfarande 8 platser kvar. känner ni någon mer som vill följa
med så kontakta Kenneth snarast. Om vi inte lyckas fylla platserna
lämnar han åt Lasse O att boka med andra deltagare.