Aktuellt 2016

Under våren har Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar producerat en faksimilutgåva av Skånska Körens Visbok (Christer Lundh 2007). Boken som innehåller visor som finns i musiksamlingarna inkluderar noter och 2 CD-skivor. Den är till försäljning i receptionen på Arkivcentrum Syd.

Jag var inne och tittade på Folklivsarkivets hemsida och hittade ovanstående notis.
Någon som vet något om detta. Är våra visböcker slut på ABF?

Ingvar